Grădiniţa cu Program Prelungit "Micul Prinţ" Baia Mare

România - Maramureş, Baia Mare, str. Cuza Vodă, nr. 8B, CP 430034,

Tel. +40.262.225.012, Fax +40.372.874.444, gradinita29bm@yahoo.com


Acasă


2023-2024

- Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2023-2024: ... (Data publicării: ...2022)

 

- Viziunea grădiniţei derivă din nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii încă de la vârsta preşcolară şi vizează următoarele aspecte:

     1. Dezvoltarea individuală a copiilor pe toate planurile.

     2. Crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ şi creativ.

     3. Garantarea pregătirii pentru adaptarea la viaţa şcolară,apoi la cea socială.

“E bine ca timpul care se scurge să nu ne macine şi să ne piardă asemenea unui grăunte de nisip, ci să ne împlinească, e bine ca timpul să fie o construcţie.“ Antoine de Saint-Exupery

 

- Misiunea grădiniţei  – cunoscută şi asumată de toţi beneficiarii educaţiei, direcţi şi indirecţi: educatoare, preşcolari, părinţi, autoritatea locală se focalizează asupra unor obiective şi valori comune, precum:

     1. Realizarea şi asigurarea unui act educaţional de performanţă, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, care să se adapteze cu uşurinţă la regimul muncii şcolare şi pe tot parcursul vieţii.

     2. Perfecţionarea personalului didactic prin formarea continuă.

     3. Colaborarea cu comunitatea locală, cu parteneri sociali şi educaţională din ţară şi străinătate.

     4. Asigurarea cadrului adecvat pentru implementarea cu succes a sistemului de management al calităţii.

În concondanţă cu noile programe de integrare europeană şi cooperare internaţională, grădiniţa noastră va considera o prioritate absolută atingerea aspectelor legate de calitate, eficienţă şi comunicare.

“Să ne dăm toată silinţa să facem din copil un om şi un caracter.” Liviu Rebreanu

 

Creare şi administrare site:

Dutca Anamaria [dutca.anca@yahoo.com, +40.742.023.646], Duda Aurica [aurica_duda@yahoo.com, +40.745.220.149]

2016-2024, Copyright Grădiniţa cu Program Prelungit "Micul Prinţ" Baia Mare. All rights reserved.