Grădiniţa cu Program Prelungit "Micul Prinţ" Baia Mare

Romānia - Maramureş, Baia Mare, str. Cuza Vodă, nr. 8B, CP 430034,

Tel. 004.0262.225.012, Fax 004.0372.874.444, gradinita29bm@yahoo.com


Hotărārile Consiliului de Administraţie al Grădiniţei cu Program Prelungit "Micul Prinţ"


Hotărāri ale CA al GPPMPBM

- HCA nr. 19/10.10.2017, privind aprobarea planului mamanagerial, a RAEI, a Raportului privind starea şi calitatea īnvăţămāntului; HCA nr. 18.08.09.2017, privind aprobarea calificativelor, a componenţei comisiei de revizuire a PDI, a Regulamentului intern şi a Programului de lucru al angajaţilor, a utilizării resurselor extrabugetare provenite de la Asociaţia de Părinţi "Micul Prinţ" Baia Mare, avizarea execuţiei bugetare, aprobarea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, a coordonatorului structurii unităţii şcolare, a ofertei educaţionale CDŞ, a tematicilor CA şi CP, a componenţei comisiilor permanente, ocazionale şi temporare; HCA nr. 17/05.09.2017, privind aprobarea acordării plăţii cu ora; HCA nr. 16/31.08.2017, privind aprobarea unui acord de transfer, a distribuirii preşcolarilor pe grupe, a taxei de hrană de copil/zi; HCA nr. 15/22.08.2017, privind respingerea aprobării unui transfer; HCA nr. 20/27.10.2017, privind aprobarea concedului de odihnă, a acordării decontului pe navetă, a organigramei CEAC, a ROF-CEAC, validarea unor proceduri operaţionale: 2017-09-10-15-20-hca-uri.pdf (Data publicării: 29.11.2017)

- HCA nr. 1/17.01.2017, privind recuperarea materiei: 2017-01-17-1-hca.doc (Data publicării: 19.01.2017)

- HCA nr. 5/13.12.2016, privind implementarea proiectului naţional "De la joc la educaţie financiară", a proiectului "Donează o carte īn biblioteca grădiniţei", aprobarea calificativelor pe 2015-2016, aprobarea concediilor de odihnă, aprobarea Proiectului de buget - 2017, decontarea navetei: 2016-12-13-5-hca.doc (Data publicării: 19.01.2017)

- HCA nr. 4/28.10.2016, privind aprobarea concediilor de odihnă, organizarea evenimentului "40 de ani de existenţă dedicată copilului de la GPP Micul Prinţ": 2016-10-28-4-hca.doc (Data publicării: 19.01.2017)

- HCA nr. 3/22.09.2016, privind aprobarea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, detaşarea doamnei Bura Maria, aprobarea Planului managerial şi semestrial pentru anul 2016-2017: 2016-09-22-3-hca.doc (Data publicării: 19.01.2017)

- HCA nr. 2/22.09.2016, privind aprobarea coordonatorului structurii, aprobare comisie concurs, aprobarea responsabilului cu biblioteca: 2016-09-22-2-hca.pdf (Data publicării: 19.01.2017)

- HCA nr. 1/02.02.2016, privind implementarea proiectului educaţional "De la joc la educaţie financiară": 2016-02-02-01-hca.jpg (Data publicării: 07.04.2016)

- HCA nr. 5/15.05.2015, privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic: 2015-05-15-05-hca.jpg (Data publicării: 07.04.2016)

- HCA nr. 3/13.02.2015, privind numirea coordonatorului structurii arondate (AR) - Grădiniţa cu Program Normal Nr. 2 Baia Mare: 2015-02-13-03-hca.jpg (Data publicării: 07.04.2016)

- HCA nr. 2/13.02.2015, privind aprobarea Regulamentului Intern (RI) şi al Contractului educaţional: 2015-02-13-02-hca.jpg (Data publicării: 07.04.2016)

- HCA nr. 1/19.01.2015, privind numirea Colectivului de lucru pentru elaborarea Regulamentului intern: 2015-01-19-01-hca.jpg (Data publicării: 07.04.2016)

- HCA nr. 1/21.10.2014, privind numirea responsabilului cu biblioteca: 2014-10-21-01-hca.jpg (Data publicării: 07.04.2016)

Tematica CA, CP al GPPMPBM

- Tematica CP 2016-2017: 2016-09-08-664-tematica-cp-2016-2017.doc (Data publicării: 28.10.2016)

- Tematica CA 2016-2017: 2016-09-08-663-tematica-ca-2016-2017.doc (Data publicării: 28.10.2016)

- Tematica CP 2015-2016: 2015-09-08-812-tematica-cp-2015-2016.doc (Data publicării: 08.04.2016)

- Tematica CA 2015-2016: 2015-09-08-811-tematica-ca-2015-2016.doc (Data publicării: 08.04.2016)

- Tematica CA 2014-2015: 2014-09-03-444-tematica-ca-2014-2015.jpg (Data publicării: 08.04.2016)

- Tematica CP 2014-2015: 2014-09-03-443-tematica-cp-2014-2015.jpg (Data publicării: 08.04.2016)

- Tematica CP 2013-2014: 2013-09-02-501-tematica-cp-2013-2014.jpg (Data publicării: 08.04.2016)

- Tematica CA 2013-2014: 2013-09-02-500-tematica-ca-2013-2014.jpg (Data publicării: 08.04.2016)

- Tematica CP 2012-2013: 2012-09-17-381-tematica-cp-2012-2013.jpg (Data publicării: 08.04.2016)

- Tematica CA 2012-2013: 2012-09-17-380-tematica-ca-2012-2013.jpg (Data publicării: 08.04.2016)

- Tematica CA 2011-2012: 2012-03-09-75-tematica-ca-2011-2012.jpg (Data publicării: 08.04.2016)

- Tematica CP 2011-2012: 2012-03-09-74-tematica-cp-2011-2012.jpg (Data publicării: 08.04.2016)

Decizii de constituire a CA al GPPMPBM

- 2016-03-28-6-constituire-ca.jpg (Data publicării: 08.04.2016)

- 2015-11-20-150-constituire-ca.jpg (Data publicării: 08.04.2016)

- 2014-11-05-69-constituire-ca.jpg (Data publicării: 08.04.2016)

- 2014-10-07-55-constituire-ca.jpg (Data publicării: 08.04.2016)

- 2014-09-04-35-constituire-ca.jpg (Data publicării: 08.04.2016)

- 2014-02-12-4-constituire-ca.jpg (Data publicării: 08.04.2016)

- 2013-11-27-60-constituire-ca.jpg (Data publicării: 08.04.2016)

- 2013-04-02-4-constituire-ca.jpg (Data publicării: 08.04.2016)

- 2012-09-10-5-constituire-ca.jpg (Data publicării: 08.04.2016)

- 2011-09-15-119-constituire-ca.jpg (Data publicării: 08.04.2016)

Hotărāri ale CA al ISJMM privind stabilirea numărului de membri ai CA al GPPMPBM

- HCA al ISJ-MM nr. 10/28.08.2015, privind stabilirea numărului de membri ai CA: 2015-08-28-10-hca-isjmm.jpg (Data publicării: 07.04.2016)

- HCA al ISJ-MM nr. 10/07.10.2014, privind stabilirea numărului de membri ai CA: 2014-10-07-10-hca-isjmm.jpg (Data publicării: 07.04.2016)

 

Administratori site:

Fănăţan Maria [djogoleamaria@yahoo.com, 004.0747.652.987], Duda Aurica [aurica_duda@yahoo.com, 004.0745.220.149]

2016-2019, Copyright Grădiniţa cu Program Prelungit "Micul Prinţ" Baia Mare. All rights reserved.