Grădiniţa cu Program Prelungit "Micul Prinţ" Baia Mare

România - Maramureş, Baia Mare, str. Cuza Vodă, nr. 8B, CP 430034, Tel./ Fax. 004.0262.225.012, gradinita29@yahoo.com


Înscriere copii ca mici prinţi sau mici prinţese


Anunţuri, cereri

- 2016-05-04-487-anunt-reinscrieri.doc, 2016-05-04-488-anunt-inscrieri-gpp.doc, 2016-05-04-488-anunt-inscrieri-gpn2.doc, 2016-05-04-cerere-reinscriere-gpp.doc (Data publicării: 05.05.2016)

Acte necesare înscrierii copilului în grădiniţă

- copie certificat de naştere copil

- copie acte de identitate părinţi

- adeverinţe de salarizare părinţi

- adeverinţă de la medicul de familie cu evidenţa vaccinărilor, din care să reiasă că poate frecventa grădiniţa

- adeverinţă medicală tip, conform Ordinului comun MECTS-MS nr. 5298/1668/2011, pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, cu modificările şi completările ulterioare: 2011-5298-omects-actualiz-metodolog-examinare-sanatate-prescolari-elevi.pdf, 2011-5298-omects-actualiz-metodolog-examinare-sanatate-prescolari-elevi.docx

- cerere tip completată (se va completa la data depunerii dosarului; pusă la dispoziţie de grădiniţă la depunerea dosarului)

[Data publicării: 08.04.2016]

Locuri disponibile :: 2014-2015

- grupa mică - 50 de locuri (Data publicării: 08.04.2016)

 

 

Administratori site:

Fănăţan Maria [djogoleamaria@yahoo.com, 004.0747.652.987], Duda Aurica [aurica_duda@yahoo.com, 004.0745.220.149]

2016-2019, Copyright Grădiniţa cu Program Prelungit "Micul Prinţ" Baia Mare. All rights reserved.