Grădiniţa cu Program Prelungit "Micul Prinţ" Baia Mare

România - Maramureş, Baia Mare, str. Cuza Vodă, nr. 8B, CP 430034,

Tel. +40.262.225.012, Fax +40.372.874.444, gradinita29bm@yahoo.com


Înscriere copii ca mici prinţi sau mici prinţese


2023-2024

- Lista preşcolarilor admişi în urma Etapei I: 2023-06-30-lista-presc-admisi-etapa-1.pdf (Data publicării: 01.07.2023)

- Anunţ şi cereri înscriere: 2023-06-15-anunt-inscriere.pdf; 2023-06-15-cerere-personalizata-de-inscriere-la-gradinita-2023-2024.doc; 2023-06-15-cerere-tip-prescolar.docx (Data publicării: 15.06.2023)

- Criterii specifice pentru înscriere: 2023-06-14-476-criterii-specifice-aprobate-gpp-micul-print-bm.pdf (Data publicării: 14.06.2023)

- Situaţia reînscriere grădiniţă: 2023-06-14-situatie-reinscriere-si-locuri-libere-an-scolar-2023-2024.pdf (Data publicării: 14.06.2023)

2022-2023

- Lista admişi unitatea cu personalitate juridică: 2022-06-15-434-lista-admisi-2022-2023-upj-gpp-micul-print-bm.pdf; Lista admişi Structura GPN Nr. 2 Baia Mare: 2022-06-15-435-lista-admisi-2022-2023-struct-gpn-2-bm.pdf; Anunţ locuri libere după prima etapă: 2022-06-15-433-anunt-locuri-libere-dupa-prima-etapa.pdf (Data publicării: 15.06.2022)

- Înscrierea la grădiniţă în anul şcolar 2022-2023:

    # Anunţ: 2022-05-27-anunt-inscriere-2022-2023.pdf

    # Anunţ locuri libere după etapa de reînscriere: 2022-05-27-anunt-locuri-libere-dupa-etapa-de-reinscriere.pdf

    # Cerere + Declaraţie-Acord: 2022-05-27-cerere-de-inscriere-&-declaratie-acord.pdf

(Data publicării: 27.05.2022)

- Anunţ înscriere la grădiniţă: 2022-05-11-anunt-reinscriere-inscriere-2022-2023.pdf (Data publicării: 11.05.2022)

Acte necesare înscrierii copilului în grădiniţă

- copie certificat de naştere copil

- copie acte de identitate părinţi

- adeverinţe de salarizare părinţi

- adeverinţă de la medicul de familie cu evidenţa vaccinărilor, din care să reiasă că poate frecventa grădiniţa

- adeverinţă medicală tip, conform Ordinului comun MECTS-MS nr. 5298/1668/2011, pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, cu modificările şi completările ulterioare: 2011-5298-omects-actualiz-metodolog-examinare-sanatate-prescolari-elevi.pdf, 2011-5298-omects-actualiz-metodolog-examinare-sanatate-prescolari-elevi.docx

- cerere tip completată (se va completa la data depunerii dosarului; pusă la dispoziţie de grădiniţă la depunerea dosarului)

(Data publicării: 08.04.2016)

Administratori site:

Dutca Anamaria [dutca.anca@yahoo.com, +40.742.023.646], Duda Aurica [aurica_duda@yahoo.com, +40.745.220.149]

2016-2023, Copyright Grădiniţa cu Program Prelungit "Micul Prinţ" Baia Mare. All rights reserved.